بزن بریم
منوی دسته بندی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی و سوغات همدان

هنگامی که اسم از شهر همدان می‌آید ناگهان فکرمان به طرف هنر و هنرمند می رود ، در این مبحث به انواع صنایع دستی همدان می پردازیم

صنایع دستی

آشنایی با انواع گلیم

گلیم نام تکه فرشی هست که از نوع های مختلفی درست می‌شود و زیبایی خاصی به منزل های سنتی می دهد .

صنایع دستی

صنایع دستی شهر بروجرد

منطقه بروجرد با توجه به اشتغال بیشتر مردم در دامداری، غنای خاصی در زمینه نخ و پشم داشته است که این موضوع باعث گرایش افراد به سمت هنردستی شده است.

صنایع دستی

سوغات و صنایع دستی چابهار

چابهار شهری همیشه بهار در کرانه‌هاي‌ دریای عمان اسـت کـه فرهنگ و هنر بلوچی در آن جریان دارد.