بزن بریم
منوی دسته بندی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

نخستین قانون استفاده از هوش مصنوعی درجهان تصویب شد

پارلمان اروپا استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای تشخیص چهره را دارای خطری غیر قابل قبول دانسته و به جز برای استفاده پلیس در صورت تهدید غیرمنتظره و جرایم جدی مانند آدم ربایی یا تروریسم ممنوع کرده است .