زنان شاغل » بیمه

زنان شاغل

مجله اینترنتی بانوان شاغل ایرانی

۴ هزار زن خانه دار در زنجان بیمه تأمین اجتماعی شدند

۴ هزار زن خانه دار در زنجان بیمه تأمین اجتماعی شدند

مسعود علیاری مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان به بیمه زنان خانه‌دار در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴ هزار زن خانه دار در استان زنجان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرارگرفته‌اند.

متن کامل نظر بدهید

حقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.