زنان شاغل » مفاهیم نمادهای سفره هفت سین ایرانی

زنان شاغل

مطالعات زنان ، اخبار زنان ، فرهنگ مهربانی ، مدیریت تنهایی، زنان شاغل

مفاهیم نمادهای سفره هفت سین ایرانی

مفاهیم نمادهای سفره هفت سین ایرانی

هفت‌سین سفره‌ای است که ایرانیان، هنگام نوروز می‌آرایند. این سفره روی زمین یا روی خوان پایه گذاشته می‌شود. هم‌وندان (اعضای) خانواده در زمان گردش سال در کنار سفره هفت‌سین می‌نشینند. دسته‌ای نیز سفره را تا سیزده روز پس از نوروز نگه می‌دارند و در پایان این چرخه، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌سپارند.

نمادهای سفره هفت سین ایرانی:

photo_2017-03-21_09-15-51

سبزه:

فرشته اردیبهشت و نماد نشاط و شادي و بركت است.

photo_2017-03-21_09-15-58

سکه:

نماد دارايي و ثروت و فراواني ، نشان از درخواست بركت و ثروت از خداوند.

photo_2017-03-21_09-16-03

سنبل:

گل آناهیتا ومظهر حضور آناهیتا ایزد بانوی آب است و نشان سر سبزي.

photo_2017-03-21_09-16-13

سنجد:

سمبل محبت ونوع دوستی(میوه درخت عشق)اگه میخواهید روابط گسترده تری داشته باشید سنجد بیشتری بگذارید.

photo_2017-03-21_09-16-18

سماق:

سمبل طلوع دوباره، همرنگ خورشید درحال طلوع و زندگي جاودانه.

photo_2017-03-21_09-16-23

سیر:

نگهبان سفره سمبل سلامتی و جلوگیری از ورود انرژی های منفی.

photo_2017-03-21_09-16-27

سرکه:

سمبل صبر و استقامت ، نماد مقاومت در برابر نا ملايمات روزگار.

 

 مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریداینماد
حقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.