زنان شاغل » راهکار اتصال زنان سرپرست خانوار به بنگاه‌های پیشرو

زنان شاغل

مطالعات زنان ، اخبار زنان ، فرهنگ مهربانی ، مدیریت تنهایی، زنان شاغل

راهکار اتصال زنان سرپرست خانوار به بنگاه‌های پیشرو

راهکار اتصال زنان سرپرست خانوار به بنگاه‌های پیشرو

محمدتقی آبایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: انتظار می‌رود با افزایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی تحقق یابد و اتصال به بازارهای محلی و ملی و بنگاه‌های پیشرو به کسب درآمد بیشتر و ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد در خانواده بینجامد.
به گزارش زنان شاغل ، وی در خصوص الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی که طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر اساس آن اجرا می‌شود و چگونگی اجرایی شدن آن اظهار کرد: در الگوی توسعه مشاغل خانگی، شناسایی پتانسیل‌ها و مزیت‌های نسبی و رقابتی منطقه و جلب مشارکت فعالان و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی که توان مشارکت در طرح را دارند و مداخله توسعه‌ای دستگاه‌های اجرایی از نکات مهم و کلیدی است.

آبایی افزود: در الگوی یاد شده دیگر تمرکز صرفا بر اعطاء وام کم بهره نبوده و مشاوره و توانمندسازی افراد قبل از معرفی به نهاد‌های مالی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سه مرحله “بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیت‌ها و هماهنگی‌های اولیه”، “توانمند سازی”، “اتصال به بازار” انجام و وظیفه نظارتی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد.

به گفته وی، وظیفه نظارتی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل نظارت بر کلیه مراحل اجرا و فرآیند اجرای “راهبری و مدیریت اجرای طرح” توسط جهاددانشگاهی استان، اعلام به موقع مشکلات به دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در صورت رفع نشدن و حل و فصل آن در استان، توجه و رعایت زمان‌بندی تعیین شده، نظارت بر رعایت ضوابط و چارچوب‌های مشاغل خانگی و الگوی توسعه است.

آبایی اظهار کرد: طبق مراحل تعیین شده در نظام‌نامه طرح؛ بر راهبری و مدیریت اجرای طرح و همچنین نحوه تهیه بانک اطلاعاتی احصا شده از زنان سرپرست خانوار و مستندات مصاحبه‌ها توسط جهاددانشگاهی نظارت شده است.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود با افزایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی تحقق یابد و از طریق اتصال به بازار‌های محلی و ملی و بنگاه‌های پیشرو به کسب درآمد بیشتر و ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد در خانواده بینجامد.

اعتبار اجرای این طرح ۶۵۰ میلیون ریال و جهاددانشگاهی در استان مجری و مسئول تحقق اهداف کمی و کیفی آن است.
منبع: ایسنامطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریداینماد
حقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.