زنان شاغل » دفتر الکترونیک طلاق رونمایی شد

زنان شاغل

مطالعات زنان ، اخبار زنان ، فرهنگ مهربانی ، مدیریت تنهایی، زنان شاغل

دفتر الکترونیک طلاق رونمایی شد

دفتر الکترونیک طلاق رونمایی شد

دفتر الکترونیک طلاق با حضور معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رونمایی شد.

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسنادو املاك كشور در این زمینه گفت: با افتتاح این سیستم دفاتر ثبت طلاق که تا پیش از این به روش سنتی و کاعذی کار می کردند، به صورت الکترونیک به ثبت واقعه طلاق خواهند پرداخت.
وی در گفتگو با ایرنا مهمترین ویژگی الکترونیکی شدن ثبت طلاق را ثبت علل و عوامل طلاق عنوان کرد و گفت: از این سیستم می‌توان علت وقوع طلاق را بررسی و تحلیل آماری از وضعیت موجود را ارایه داد که اقدام موثری در جهت ارایه خدمات دقیق‌تر و مناسبت‌تر به مردم است.
تویسرکانی همچنین، افزایش امنیت نگهداری اطلاعات و محرمانگی، تنظیم سند طلاق، جلوگیری از به وجود آمدن تناقض در تنظیم سند، افزایش سرعت دسترسی به همه اسناد طلاق تنظیم شده در دفترخانه‌های کل کشور و لزوم حضور و تایید هویت شهود در دفاتر طلاق را از دیگر مزایای این سیستم برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود آمار ثبت ازدواج و طلاق در ۲ ماه نخست امسال را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: این میزان در ۲ ماه اول امسال ازدواج ۶ درصد رشد داشته است.
تویسرکانی افزود: همچنین در ۲ ماه نخست امسال روند فزاینده ثبت طلاق متوقف شده و از رشد ۶ درصدی به یک درصدی کاهش یافته است، که امیدواریم این روند کاهشی ادامه یابد.

 مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریداینماد
حقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.