زنان شاغل » ۳۰ نکته مفید براى زنان شاغل

زنان شاغل

مجله اینترنتی بانوان شاغل ایرانی

۳۰ نکته مفید براى زنان شاغل

۳۰ نکته مفید براى زنان شاغل

امروزه بیش از نیمى از فعالیت هاى اجتماعى بر دوش زنان است ولى حیف که خودشان غافلند و کمتر توجهى به موفقیت در حرفه و کارشان مى کنند.در اینجا به مواردى اشاره مى شود که مى تواند موقعیت شغلى زنان را دگرگون کند.اگر به دنبال کسب موفقیت شغلى هستید خواندن این مطلب را از دست ندهید.
در اینجا به مواردى اشاره مى شود که مى تواند موقعیت شغلى زنان را دگرگون کند.
اگر به دنبال کسب موفقیت شغلى هستید خواندن این مطلب را از دست ندهید.

۱- قالب کلیشه اى ذهنیت جنسى را بشکنید.
زیرا در آنچه به عنوان تفاوت هاى مدیریتى بین زنان و مردان قرار دارد، بیش از تفاوت هاى جنسیتى، ذهنیت شکل گرفته طى روند جامعه پذیرى فرد، نسبت به جنس مخالف است. بنا بر یافته دانشمندان، جنسیت افراد کمتر از ذهنیت ساخته شده در برخوردها نقش دارد.

۲- شما فکر مى کنید یک مدیر موفق یعنى مدیرى که صفات مردانه دارد؟

شاید به ظن بسیارى آنچه مدیران موفق زن و مرد به عنوان خصوصیات اصلى موفقیت مى پذیرند، یک صفات مردانه باشد. ولى طى بررسى هاى جداگانه در بین زنان موفق مدیر، بهترین عامل مرتبط به ارتقاى آنان، خصوصیاتى کاملاً مرتبط با دنیاى زنانه بود.هر چند داشتن ویژگى هاى ترکیبى زنانه- مردانه در موقعیت هاى متفاوت نقش بیشترى بازى مى کند.این نکته بیشتر نشان دهنده این موضوع است که زنان در رده هاى بالاى مشاغل خصوصیات و مهارت هاى غیر مردانه داشته اند و در واقع خودشان بودند.

۳- در جلسات، زنان به دنبال گرفتن نظر افراد ساکت هستند.
اما مردان فکر مى کنند باید کنترل را در دست گرفته و برترى خود را نشان دهند پس ساکت نمى نشینند تا نوبت آنها شود، بلکه دست به عمل مى زنند. اگر شما صاحب نظرى هستید باید قبل از اینکه دیگرى مورد تحسین مدیر قرار گیرد؛ ابراز کنید.

۴- زنان به دنبال منصف و باثبات بودن هستند و مردان به دنبال سرشناس و محبوب بودن.
۵- زنان مسائل حرفه اى خود را شخصى و خصوصى تلقى مى کنند

به همین دلیل وقتى مردى نسبت به آنها انتقاد مى کند براى مدت ها ذهن آنها مشغول موضوع پیش پا افتاده اى مى شود که از نظر
مردان تنها یک شوخى است. مى توانید امتحان کنید.
انتقادى که یک همکار مرد از شما و عملکردتان داشته است را طى هفته آینده براى او دوباره ذکر کنید و با لبخند او و جملاتى نظیر «احساساتى»، «شوخى کردم»، «اینکه مهم نیست» روبه رو شوید.

۶- مردان در جلسات مصاحبه اى به تعهدات خود با اعتماد کاملى اشاره مى کنند و با واژه «من» پیروزى هاى کارى را به خود نسبت مى دهند ولى زنان به وجود خود در موفقیت هاى کسب شده اشاره نمى کنند. در واقع زنان کار گروهى و مردان تجارب مستقیم و شخصى خود را در نظر مى آورند. زمان آن رسیده که استعدادها و مهارت خاصى را که از آن شما است به خود نسبت دهید.

۷- مردان قبل از مذاکره و بحث پیش فرض هایى مى سازند تا مانند یک میدان بازى حرف اول را بزنند و در واقع زنان از «برد- برد» و مردان از «برد- باخت» حمایت مى کنند.
اما در شرایط کارى متغیر همان اندازه که موقعیت هاى تبعیض گرایانه باخت قهرى اجتماعى و عرفى و قانونى را به همراه دارد، باید از بقیه موفقیت ها در جهت برد استفاده کرد.
۸- اگر در یک محیط کاملاً مردانه کار مى کنید گاهى جریان صحبت خود را به زمینه هاى مورد علاقه اطرافیان بکشید.
مانند اظهارنظر درباره ورزش، سیاست، وقایع جارى و کارى که در حیطه دنیاى زنانه- مردانه و تخصصى شما است.
۹- یک کارمند مرد دوست دارد که رئیس با صراحت درباره نقص کار او و چگونگى برطرف کردن آن صحبت کند.
زیرا خود مردان بدون تشریفات خاص به انتقاد مى پردازند و واکنش طرف مقابل براى آنان زیاد مهم نیست.
اگر شما یک مدیر زن هستید گاهى دنده عوض کنید و انتقادات صریح داشته باشید.
۱۰- زنان شنوندگان بهترى نسبت به مردان هستند.
بنابراین قادرند با جمع آورى اطلاعات، توسعه روابط و شبکه هاى ارتباطى خود مهارت هاى لازم براى تصمیم گیرى دقیق را بیاموزند. خود را براى یک تصمیم بزرگ و تخصصى در محیط کارى آماده کنید.
۱۱- زنان باید بیاموزند که خودشان باشند.
تصویر ذهنى مردان و زنان طى فرآیند جامعه پذیرى خصوصیات خاصى را مى طلبد اما افرادى که تمایلات زنانه دارند و در موقعیت هاى خاص زنانه- مردانه رفتار مى کنند مورد اقبال بیشترى قرار مى گیرند.
۱۲- در حالى که مردان با مدیران ارشد، کارمندان بقیه سازمان و افراد شاخص خارج سازمانى ارتباط برقرار مى کنند،
زنان با همتایان و همکاران خود در ارتباطند. این امر عامل مهمى در ارتقاى شغلى مردان از طریق عرضه کردن خود به مدیران ارشد است.
مردان در جریان عمودى و زنان در جریان افقى قرار مى گیرند. حالا باید دوباره دنده عوض کنید.
۱۳- زنان در جلسات رسمى منتظر مى مانند تا نوبتشان شود و بعد شروع به صحبت مى کنند که البته ممکن است چنین مجالى اصلاً ایجاد نشود.
در حالى که در جلسات رسمى مردان تمایل بیشترى در صحبت کردن با اشاره کامل به کارها، وسایل و تخصص مربوط به آن دارند. در نتیجه مردان کارى تر به نظر مى رسند.
۱۴- زنان وقت زیادى را در اختیار همکاران و زیردستان مى گذارند.
هر چند سیاست درهاى باز ارتباطات بیشترى به همراه دارد ولى باعث تلف شدن وقت، متوقف شدن حین یک کار مهم توسط یک امر غیرمهم و… مى شود.
بهترین کار برگزارى همایش هاى ماهانه براى طرح مشکل و سئوال و نیمه باز گذاشتن در ورودى اتاق شما است.
۱۵- حالا نوبت آن است که بدون اینکه از شما بخواهند دکمه هاى اطرافتان را فشار بدهید.
زیرا زنان حتى اگر متخصص در رشته اى باشند قبل از اینکه به آنها توصیه شود وارد سیستم و کار مورد نظر نمى شوند. جسارت لازم را از خود نشان دهید حتى اگر اشتباه کنید.
۱۶- شاید بسیارى از مردان از حضور یک همکار زن احساس رضایت نکنند، شما صبر کنید تا روابط عادى شود.
۱۷- هنگام تصمیم گیرى فکر کنید اگر همکاران مرد مى خواستند تصمیم بگیرند، چگونه عمل مى کردند؟ با تجربه و تحلیل تصمیمات احتمالى مى توانید بهترین تصمیم خلاق را بگیرید.
۱۸- زنان بیشتر رابطه گرا هستند تا هدف گرا.
این امر وقتى در سازمان مشاوره براى آموزش هاى تخصصى به زنان شاغل پیشنهاد مى شود مشهود است. زنان رابطه خود را حفظ مى کنند حتى وقتى کارها تمام شده باشد.در حالى که مردان پس از رسیدن به هدف مربیان و مشاوران خود را ترک مى کنند.
۱۹- نه تنها مردانه کار کردن توسط زنان باعث عدم رضایت از خود و کاهش بازده مى شود، بلکه مردان نیز از ایجاد ارتباط با این گونه افراد منصرف مى شوند.
۲۰- در محیط کارى با تبعیض شدید بین زن و مرد، بهترین روش کنترل خود، بالاترین مهارت ها، آگاهى هاى شغلى و تخصصى شخصى است. اگر بیشتر بدانید تحسین همه را برخواهید انگیخت حتى اگر این امر آشکارا صورت نگیرد.
۲۱- به مسائل داغ روز توجه کنید.
مسائل حرفه اى، مطبوعات، فناورى و به خصوص اخبار مربوط به شغل خودتان. بدین ترتیب با استفاده از لغات تخصصى و معلومات خاص در حین مذاکره و جلسات، مردان را متعجب خواهید کرد.
۲۲- اگر محیط جهت شوخى کردن مساعد است پاسخ شوخى همکار مرد خود را بدهید.
اگر شوخى مناسب موقعیت نیست با یک گوشه، کنایه و یا لبخند حرف آنان را برگردانید، تا این نوع شوخى تکرار نشود ولى به یاد داشته باشید شوخى کردن و تعریف داستان هاى فکاهى از خصوصیات بارز مردان است.

۲۳- از مدیران رده بالا تقاضا کنید شما را در جلسات خود بپذیرند در نتیجه:

۱- مهارت ها و شناخت شغلى خود را افزایش دهید.
۲- با افراد بیشتر و با مدیران بالا آشنا شوید.
۳- شگردهاى ارتباطى، کلامى و غیرکلامى بیاموزید.
۲۴- فهرستى از تغییراتى در لباس، لحن، نوع کلمات، حتى خونسرد بودن، رفتار منصفانه و شوخ طبعى تهیه کنید به نحوى که ظاهر شما نشان دهنده رده شغلى و شخصیت شما باشد. یک کارمند و مدیر موفق زن لباس مناسب مى پوشد. نوع آرایش، جواهرات، رنگ و… را منطبق با سن و رده شغلى خود انتخاب مى کند. در تهیه این فهرست از افرادى که در سازمان مورد تحسین همگان هستند الگوبردارى کنید.

۲۵- مقدمات رفتن خود را به جلسات مهم و رده بالاى سازمان آماده کنید:

۱- مهارت هاى لازم را براى بحث تخصصى باید بگیرید.
۲- برخود مسلط باشید.
۳- یکى از اعضاى شناخته شده و شاخص بین اعضا را به جبهه خود نزدیک کنید تا پشتیبان شما باشد.
۲۶- چشم و گوش خود را باز کنید و ببینید چه کسى ترقى مى کند.
مهارت هاى او را بیاموزید و دریابید که او چه سوابق و تجربه اى داشته است. در هر صورت بدانید که باید درست رفتار کنید.
۲۷- به خاطر داشته باشید که در کنار هر ابرقدرتى شکست ناپذیر مى شوید.
با همکاران زن خود در محیط کار براى انجام کارهاى تجارى، اقتصادى و اجتماعى ائتلاف کنید.حتى اگر براى کمک رسانى عام المنفعه باشد.
۲۸- زنان باید شدید تر، بهتر و کامل تر کار کنند تا جایى براى انتقاد نماند.
۲۹- زنان باید بدانند که مردان معمولى به همه جا مى رسند ولى زنان مستعد راه به جایى ندارند.
۳۰- هنر یک زن موفق در این است که بداند کجا دنده عوض کند.
در هر صورت خودتان باشید.
این مهم ترین عامل موفقیت شما است.
مهم ترین عامل رشد و ارتقاى شما به کار بردن رفتار زنانه- مردانه در محیط پیرامونى است.
irantrack.comمطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریدحقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.