زنان شاغل » نمونه هایی از کارهای معرق کاشی

زنان شاغل

مجله اینترنتی بانوان شاغل ایرانی

نمونه هایی از کارهای معرق کاشی

نمونه هایی از کارهای معرق کاشی

جهت شروع کار معرق کاشی نیاز داریم نمونه هایی از کارهای ساخته شده معرق کاشی شکسته را ببینیم تا تصویری از نمونه کار در ذهن داشته باشیم . در این بخش نمونه هایی از معرق کاشی را برایتان می گذاریم تا با کارهای آماده این هنر زیبا آشنا شوید.

22

21

23

24

26

27

28

06

05مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریدحقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.