زنان شاغل » نمایشگاه عکس‌های رضا کیانیان در آرت سنتر باغ

زنان شاغل

مجله اینترنتی بانوان شاغل ایرانی

نمایشگاه عکس‌های رضا کیانیان در آرت سنتر باغ

نمایشگاه عکس‌های رضا کیانیان در آرت سنتر باغ

نمایشگاه عکس‌های رضا کیانیان در آرت‌سنتر باغ، سوژه این هفته گالری‌گردی هنرآنلاین می باشد.

کشف پتانسیل‌های خیال انگیز آب

رضا کیانیان در دو مجموعه “کهکشان” و مرداب از پتانسیل‌های تصویری آب و قابلیت‌های انعکاس‌دهنده آن نهایت بهره را برده است. ذرات آب و نقش آن بر سطوح و جنس این ماده در انعکاس نور و رنگ یکی از مهم‌ترین عناصری است که کیانیان با بهره جستن از آن توانسته تصاویری را خلق کند که خیال‌انگیز و مفهومی هستند.

او در سری کهکشان‌ها با ثبت قطرات آب بر روی سطوح مختلف چون شیشه و یا آسفالت خیابان و با نزدیک‌نمایی غیرمتعارف توانسته است شکل طبیعی این عناصر و سطوح را دچار دگرگونی کند و شکلی ابهام‌آمیز به آن بدهد که در بستر این شکل نامتعارف این سطوح و آب‌های جاری و راکد بدل به خیالی از اجسام کیهانی و کهکشانی شده‌اند که در بستر تابش نور ، شکلی نو به خود گرفته‌اند.

نمایشگاه عکس‌های رضا کیانیان در آرت سنتر باغ
او در سری مرداب‌ها نیز بخشی از بدنه قایق‌ها و درهم آمیختگی آن با آب را به تصویر در آورده است که انعکاس آیینه‌وار قایق در آب و شکل قرینه‌ای که به خود گرفته است، روایتی نقاشانه از تلفیق رنگ‌ها بر روی بوم به واسطه عکس است. او در حقیقت در پی کشف رابطه بین قایق و سطح آب سعی کرده تصاویر بدیعی را ثبت کند که زوایای دیده نشده‌ای از این تلاقی را در بر می‌گیرد. کیانیان این تلاقی را در چشم مخاطب مهم جلوه می‌دهد. این اهمیت به واسطه انعکاس رنگ‌ها و تغییر شکل بدنه قایق‌ها در تصویر منعکس شده در آب اتفاقی است که می‌تواند به رابطه قایق و آب عمق معنایی بیشتری ببخشد.

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa
%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa
%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%aa

عکس ها : فرزان قاسمی

هنرآنلاین

 

 

 

 

 مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریدحقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.