زنان شاغل » دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:رشد آمار زنان معتاد متوقف شده است

زنان شاغل

مجله اینترنتی بانوان شاغل ایرانی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:رشد آمار زنان معتاد متوقف شده است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:رشد آمار زنان معتاد متوقف شده است

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلاتی است که عوارض آن می‌تواند مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی در ابعاد گسترده به‌دنبال داشته باشد تا اندازه‌ای که اثرات منفی آن بخش بزرگی از جامعه در گروه‌های سنی مختلف را درگیر می‌کند در عین حال هم از کنار تبعات و انحطاط اخلاقی که می‌تواند زمینه ساز بسیاری از بیماری‌های جنسی باشد نیز نمی‌توان براحتی عبور کرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

🔹معدل سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال و چند ماه است البته نمی‌توانیم بگوییم که زیر این سن معتاد وجود ندارد.

🔹 ظرفیت جدید در فشافویه تهران برای نگهداری معتادان متجاهر افزوده شده است.

🔹بیشترین میزان شیوع و شتاب افزایش مصرف در قشر خانم‌های دانشجو دیده می‌شود و این آمار در زنان خانه دار رقم پایینی دارد

🔹 آمار اعتیاد در زنان ۹٫۸ درصد است و حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار نفر معتاد زن در کشور داریم. سال ۸۰ حدود ۵ درصد جمعیت معتادان زن بودند. سال ۹۰ این رقم به ۹٫۸ درصد رسید ولی خوشبختانه از سال ۹۰ به بعد جلوی رشد این رقم گرفته شده است.

🔹تعداد کل معتادان کشور ۲ میلیون و هشتصد وهشت هزار نفر در سال ۱۳۹۴ بود وگزارش‌ها نشان می‌دهد که در ده سال اخیراً آمار اعتیاد دانشجویان افزایش داشته است. همچنین در زمینه مصرف مواد مخدر در حوزه دانشجویان گزارش‌ها بیانگر آن است که دو درصد مصرف‌کنندگان را دانشجویان وزارت بهداشت و ۲٫۶ درصد از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تجربه یک بار مصرف مواد مخدر دارند.

ایرانمطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریدحقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.